Thumbnail replacement - Nextminute Logo

Intern og ekstern mødebooking

Mødebooking bliver mere og mere populært at bruge i b2b (business to business) virksomheder, da det er en rigtig effektiv måde at skaffe nye kunder på. Der er dog stadig mange som ikke rigtig ved, hvad mødebooking egentlig går ud på, og derfor vil jeg kort forklare hvordan det fungerer.

meeting-room-297066_640

Forskellige typer af mødebooking

Der er overordnet set to forskellige typer af mødebooking: Intern mødebooking og ekstern mødebooking:

1. Intern mødebooking

Rigtig mange virksomheder benytter sig af intern mødebooking, også selvom de måske ikke selv ved det. Mødebooking er nemlig en del af salgsarbejdet, hvor du har en sælger, telemarketer eller mødebooker til at sidde og ringe ud til potentielle kunder, for at prøve at opstille salgsmøder med dem. Det kan være, at du har en hel salgsafdeling der sidder med denne og andre opgaver, eller det kan være, at du har en enkelt mødebooker til denne opgave. Lige meget hvad, så kræver denne form for salg en smule mere arbejde, end bare at sidde og ringe til tilfældige numre, som mange telemarketere gør. Her skal dine medarbejdere først foretage en grundig analyse af jeres marked og kundesegment, for at finde de mest gavnlige og potentielle kundeemner.

Intern mødebooking er især en mulighed for større virksomheder, hvor man har en intern salgsafdeling, men især mindre og mellemstore virksomheder vil få mere ud af ekstern mødebooking.

2. Ekstern mødebooking

Når man som virksomhed gør brug af ekstern mødebooking, hyrer man et mødebooking- og/eller telemarketingfirma. Her får man så en eller flere mødebookere tilknyttet, som mere eller mindre arbejder for dig, i det omfang du betaler for deres tid. Samarbejdet starter med en planlægningsfase og forventningsafstemning, hvor I hver især finder ud af, hvad I gerne vil have ud af samarbejdet. Derefter laver virksomheden en analyse af jer og jeres marked, lokaliserer jeres målgruppe og lægger en fremadrettet strategi, som skal sikre jer så mange møder med potentielle kunder som muligt. Herefter begynder jeres mødebooker at ringe ud til de lokaliserede potentielle kundeemner, for at prøve at arrangere salgsmøder på jeres vegne.

Når møderne er arrangeret, mødes I så med kunden enten hos dem, hos jer eller et tredje sted, hvorefter det er op til jer at lukke den handel, som mødebooker har arrangeret. Det er også her, hvor ekstern mødebooking adskiller sig fra intern mødebooking, da de interne mødebookere som regel selv tager ud til mødet og taler med kunden.

Held og lykke med dit valg af mødebooking.