Thumbnail replacement - Nextminute Logo

Guide: håndtering af butikstyveri

butiktyveri_alarm

De allerfleste butiksejere eller medarbejdere i en butik, kender til problematikken omkring butikstyveri. Det er frustrerende af rent økonomiske årsager og en kilde til utryghed for de medarbejdere, der skal konfrontere en butikstyv.

Som butiksejer bør man foretage en række foranstaltninger, der sikrer butikken mod butikstyveri og forbereder personalet på situationer, hvor tyveriet alligevel sker. F.eks. ved at installere alarmer og overvågning. Alpha Security tilbyder komplette løsninger inden for elektronisk varesikring af din butik. Man bør også have retningslinjer for, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af butikstyveri.

Forebyggelse af butikstyveri

Situationer, hvor konfrontation med en butikstyv kan forhindres, er oftest det mest sikre og behagelige for personalet og må altid være at foretrække. Man kan implementere en række tiltag, der betyder, at butikstyveri forebygges og reduceres mærkbart:

 • Elektronisk sikring f.eks. alarmer og overvågning
 • Synligt personale
 • Indretning af butikkens inventar
 • Placering af varer – især højrisikovarer
 • Mekanisk sikring f.eks. montre og gitre
 • Skiltning
 • Vagter og butiksdetektiver

Behovet for sikring kan variere fra butik til butik, og man skal ikke nødvendigvis gennemføre dem alle. Det kommer an på butikkens størrelse, type, antal medarbejdere m.v.

Fælles for tiltagene er, at de kan være med til at forebygge butikstyveri. Er tyven opmærksom på, at der er øget risiko for at blive opdaget, så er der større chance for, at han opgiver sit forehavende.

Butikken bør indrettes på en måde, så den er let at overskue. Desuden bør højrisikovarer placeres, så de er lette at holde øje med for personalet og endnu bedre, hvis de også er sikret med alarmer. Synlig overvågning og skiltning om, at butikken er sikret med alarmer og overvågning har også stor præventiv effekt.

Når butikstyveri er sket

Når en kunde går gennem sidste salgskasse uden at betale for en vare, kan han stoppes for tyveri. Der er altså ikke tale om butikstyveri før dette punkt. Herefter er det vigtigt, at personalet er instrueret i, hvordan man forholder sig over for tyven, hvilket kan variere. Men generelt kan man sige:

 • Henvend dig diskret til kunden. Husk at der kan være tale om en fejl fra kundens side.
 • Vær sikker på at der er observeret tyveri.
 • Før tyven til kontoret. Vær helst 2 ansatte og forklar, hvad der er observeret.
 • Bed kunden om at fremvise indholdet af lommer, taske, pose. Tag ikke fat i kunden eller hans ting. Kun politiet må visitere.
 • I situationer, hvor kunden tilstår af sig selv, kan man udfylde en anmeldelsesblanket, som findes online, og sende til politiet.
 • Undgå direkte konfrontation, hvis du vurderer, at tyven bliver voldelig. Kontakt politiet.
 • Noter dato og tidspunkt samt beskriv hendelsesforløbet. Politiet kan senere ønske at indhente disse oplysninger.