Thumbnail replacement - Nextminute Logo

Fremgang hos privathospitalerne

De danske privathospitaler har længe lidt under faldende priser og færre patienter fra det offentlige. Det tyder dog på at dette ændrer sig, som følge af udredningsgarantien. Udredningsgarantien er løftet om, at der højest må gå fire uger fra henvisning, til man modtager en klar besked om, hvad patienten fejler. 

De offentlige hospitaler kan ikke komme uden om de private hospitaler, hvis garantien om fire ugers udredningsret skal overholdes. Af denne grund tyder det på, at privathospitalerne vil opnå et Come Back, når stadig flere syge danskere forventer at få stillet en hurtig diagnose.

Udredningsgarantien er en udfordring

Hvis det offentlige skal kunne overholde udredningsgarantien, så kræver det at tempoet i undersøgelser og udregninger øges.

I 2012 blev 40 procent af de nyhenviste patienter i hovedstadsområdet først tilset på hospitalerne efter fire uger. Der er derfor god plads til forbedring og udredningsgarantien må allerede ses, som værende en stor udfordring, for det offentlige sygehusvæsen.

Læger og sygeplejersker må derfor generelt løbe stærkere end tidligere, og regionerne må i større omfang betale for overarbejde. Denne løsning er dog ikke umiddelbart holdbar på lang sigt og problemet kan derfor, med stor sandsynlighed, ikke alene løses i det offentlige. En anden mulighed er at købe mere kapacitet hos privathospitalerne.

Hjælp at hente hos privathospitalerne

De fleste privathospitaler har længe bygget deres forretning på udredningsgaranti, da det er nødvendigt, hvis man vil konkurrere med de øvrige udbydere. Ved at det offentlige sundhedssystem indgår et samarbejde med privathospitalerne, vil tusindvis af offentlige patienter ligeledes få privathospitalernes ekspertise og erfaring indenfor hurtig diagnose.

Der er rigtig meget ekspertise, kapacitet og erfaring at hente hos privathospitalerne, når udredningsgarantien skal opfyldes. Man kan argumentere for, at dette ikke kun skal gøre sig gældende, når det offentlige ikke har tiden til det, men også udbydes som faste udbudsaftaler. På denne måde kan det offentlige frigøre ressourcer på regionernes hospitaler til det, privathospitalerne ofte er mindre gode til – nemlig medicinske patienter og kræftpatienter. Mange privathospitaler er specialiserede indenfor bestemte områder, som eksempelvis ortopædkirugi. Det kan derfor være en fordel at trække på privathospitalernes viden indenfor visse områder.

Hvis udredningsgarantien skal overholdes og danskerne skal modtage mere sundhed for pengene, så er der altså vigtige ressourcer at hente, på de danske privathospitaler. Uden privathospitalerne ville udredningsgarantien ikke være en reel mulighed, da man ikke kan finde den nødvendige kapacitet i det offentlige. Privathospitalerne hjælper derfor i høj grad mennesker med at blive helbredt, så de kan fortsætte deres liv.

Privathospitaler har ofte været til diskussion, men overordnet set udfører de faktisk bare deres job – behandler mennesker der enten kommer af sig selv eller er blevet henvist af forskellige årsager. Udredningsgarantien kan måske medføre, at danskernes holdning til privathospitaler ændrer dig i fremtiden.