Thumbnail replacement - Nextminute Logo

Få miljøvenlig ventilation på kontoret

The_Park_Northpoint_-_Open_Plan_Office_Space

Et sundt indeklima er vigtigt på kontoret. Hvis der på nuværende tidspunkt ingen ventilation er, kan dette skabe et rigtig dårligt arbejdsmiljø, hvilken kan nedsætte dine ansattes arbejdsfunktion. Du kan undgå dette ved installere et ventilationsanlæg, hvor du også kan udnytte den naturlige energi, ved hjælp af varmegenvinding. Du kan få nyheder og mere information om naturlig energi på groenthus.dk

Der er også en fysisk risiko ved at have et dårlig indeklima. Hvis indeluften på kontoret er dårlig, kan dette forårsage både træthed, hovedpine og irriterende øjne hos dine ansatte. Dermed kan det også blive svært for de ansatte at koncentrere sig og fuldfører deres arbejde.

Indeluften bliver konstant forurenet, specielt når der er mange mennesker på meget få kvadratmeter. Derfor kan mekanisk ventilation blive en nødvendighed, så man sikrer at der er en konstant udskiftning af luften og så der bliver skabt et sundt indeklima, der giver et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Mekanisk ventilation

Ved mekanisk ventilation vil der være elektriske ventilatorer, som giver udluftning til kontoret. Her vil den forurenet luft blive suget ud indenfra kontoret og herefter vil der blive blæst frisk luft ind på kontoret. Den friske luft kommer udefra og vil være filtreret for pollen, støv osv.

Mekanisk ventilation anses for værende mere virkningsfuld end almindelig udluftning, som sker gennem ventilationsåbninger og vinduer. Dette skyldes at mekanisk ventilation ikke er afhængig af vejrforhold og der er ikke behov for vind, før at luften bliver ordentlig udskiftet. Samtidig vil udluftningen være automatiseret, så man skal ikke selv gøre en indsats for at skabe udluftningen.

Miljøvenlig varmegenvinding

Du har mulighed for at få ventilationsanlæg, hvor der er indbygget varmegenvinding. Dette vil give en god ventilation på kontoret, samtidig med at der er mulighed for at opvarme lokalet. Dette er en mere miljøvenlig form for opvarmning, da man genanvender luften til at overføre energi, der giver varmere luft.

En anden fordel ved varmegenvinding er, at man opnår et behageligt indeklima. Der vil være en konstant udluftning, uden man selv behøver at gøre noget for det. Samtidig undgår man, at temperaturen på kontoret daler, da man ikke behøver at have en naturlig udluftning med åbne vinduer.

Ved varmegenvinding bruger man luften der er blevet suget ud af kontoret, til at opvarme den friske luft som skal blæses ind igen. Dette sker ved at der er en varmeveksler i ventilationsanlægget, hvor de to luft strømme (den luftstrøm der skal suges ud og den luftstrøm som skal blæses ind) glider tæt forbi hinanden. Luftstrømmene er kun adskilt af en tynd metalplade og dermed kan den varme energi bliver overført fra den ene luftstrøm til den anden.