Thumbnail replacement - Nextminute Logo

Et stigende antal danskere bliver efteruddannet

Ifølge tal fra Eurostat har hver tredje danske medarbejder været på efteruddannelse i løbet af de sidste par måneder. Det gør Danmark til det land i EU, hvor flest deltager i voksen- efteruddannelse.


Stor stigning

På 6 år er der sket en stigning på næsten 50 %. I den seneste undersøgelse svarede en tredjedel, ja – til spørgsmålet om de havde modtaget efteruddannelse i løbet af den seneste måned. I 2006 var det kun 20 % som kunne svare ja til dette spørgsmål.

En forklaring på dette kan være, at der i 2006 var meget lav ledighed, og fuld gang i økonomien. Langt de fleste havde allerede arbejde, og var komfortable i deres stillinger. I 2012 var scenariet et noget andet. Her var der, ligesom nu, større usikkerhed omkring sit job, og flere var ledige.

Ifølge denne hypotese hænger stigningen af personer som efteruddanner sig, sammen med den situation arbejdsmarkedet befinder sig i. Er du sikker og komfortabel i dit job har du mindre incitament til at efteruddanne dig.

Vækst med efteruddannelse

Efteruddannelse kan hjælpe på mange måder i Danmark. Det er både enkeltpersoner, virksomheder, og Danmark som helhed, som kan have gavn af efteruddannelse. For det enkelte individ, kan efteruddannelse være med til at opkvalificere ens evner. Det kan føre til lønforhøjelse, fastholdelse af job, eller til ansættelse i et helt nyt job. Dispuk er en dansk virksomhed som har specialiseret sig i efteruddannelse, især indenfor konsulent og coaching området.

For danske virksomheder kan der ligge et stor potentialle gemt internt i virksomheden, som kan komme i brug ved hjælp af efteruddannelse. En lederuddannelse til en nuværende medarbejder, vil ofte være en bedre investering end at hente en leder udefra.

For hele Danmark er efteruddannelse også vigtigt. Danmark lever først og fremmest af vores hjerner og know-how, og ikke af hårdt fysisk arbejde. Derfor er det vitalt at danskernes evner inden for forskning, ledelse og innovation er i toppen af verden. Efteruddannelse kan hjælpe den enkelte dansker med at opfylde sit potentiale, og på den måde styrke Danmarks konkurrencesituation.